Ridning og ridekort

Ridning er tilladt i skovene under Torbenfeldt Gods på nærmere fastsatte vilkår. Gældende vilkår fremgår af nedenstående. Kort over skovene med indtegnede ridemuligheder kan hentes her. Der opkræves betaling for retten til at ride i skovene. Ridekort gælder både for ryttere og kørsel med hestevogn. Pris for et årskort for ryttere er kr. 525.  Bemærk at prisen for kørsel med hestevogn er kr. 750.
Ridetegn kan bestilles via www.ridekort.dk. Kvitteringen fra købet fungerer som ridekort, og SKAL derfor printes ud, og SKAL forevises på forlangende sammen med gyldig legitimation. Ved køb af årskort modtages efter kort tid et rigtigt ridekort som ligeledes skal medbringes og forevises på forlangende.

Dagsgæstekort og ugekort 
Der er desuden mulighed for at købe dagsgæstekort. Et dagsgæstekort koster 100 kr og et ugekort koster 300 kr.

Bestilling af gæstekort foregår også via www.ridekort.dk og også her gælder at kvitteringen fra købet fungerer som gæstekort, og SKAL derfor printes ud, og SKAL forevises på forlangende sammen med gyldig legitimation.

Regler for ryttere og kørsel med hestevogne
I bukkejagtsæsonen tager vi særligt hensyn til vore jagtlejere. Der må derfor ikke rides eller køres med hestevogn i skoven i perioden 16. maj til og med 31. maj før kl. 8 og efter kl. 20.

Ridning og kørsel med hestevogn sker på egen risiko. Tilladelsen er personlig og skal forevises på forlangende sammen med gyldig legitimation.  

Ridning er tilladt

  • På bilfaste veje (markeret med sort på kort, der kan printes fra hjemmesiden. Der rides altid i midterrabatten, alternativt helt ude i græsrabatten - ALDRIG I KØRESPORENE ! På stier, markeret med rød prikket linie på ovennævnte kortmateriale 

Det er forbudt at ride på fortidsminder ride nær vildtets foderpladser springe over grøfter, skoveffekter m.v. anbringe effekter til spring på veje anvende skoven, når veje og stier er bløde, f.eks i forbindelse med tøbrud   For hestevognskørsel tillades alene kørsel på befæstede veje. Hvor rytteren eller hestevognen møder anden færdsel, skal rytteren/kusken udvise størst mulig hensyn og vige til højre. Passage skal ske i skridt. Hvis anden kusk kører vognen skal kusken, der har løst køretilladelse, være med som passager.Torbenfeldt Gods forbeholder sig ret til midlertidige begrænsninger i færdselsretten i tilfælde af f.eks. intensivt skovningsarbejde eller jagt. Torbenfeldt Gods forbeholder sig ret til erstatning for skader opstået som følge af færdsel i strid med ovenstående regler. Overtrædelse af reglementet kan medføre inddragelse af ridekort samt bortvisning. 
 Kontakt os Har man gode ideer med forslag til forbedringer eller bemærkninger i øvrigt, venligst kontakt os på e-mail: Torbenfeldt.kontor@mail.tele.dk

Leverings- og salgsbetingelser

Produkter og priser
Alle priser er oplyst i danske kroner og er inkl. 25% moms.
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Ordrebehandling

Når man har godkendt sit køb, vil vi modtage ordren elektronisk. Beløbet bliver først hævet på betalingskortet, når ordren er godkendt.

Betaling
I Ridekort.dk's netbutik kan man betale med Dankort
Når man indtaster sine adresse- og kortoplysninger sker det på en forbindelse, der er sikret med SSL (Secret Socket Layer). Det betyder, at oplysningerne er krypteret, så ingen uvedkommende kan læse dem.
Så længe man er i færd med at indtaste oplysninger, betale og afgive bestilling, vil man automatisk befinde sig på den sikre forbindelse. Betaling med Dankort er desuden sikret og godkendt af PBS. Man kan derfor trygt anvende sit betalingskort.

Levering
Levering er umiddelbar, da kvitteringen for købet skal printes ud, og herefter gælder som bevis.